0-4372-5437    

กิจกรรมวันระพี

208 View 07 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61073603
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมวันระพี
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สังกัด : คณะนิติศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 300 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่07 ส.ค. 2561 - 07 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่07 ส.ค. 2561 - 07 ส.ค. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : คณะนิติศาสตร์
โทร : 0850108699

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:34.840    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
151
จำนวนที่รับ
300

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะนิติศาสตร์
151