0-4372-5437    

สัมนาวิชาการบริการสารสนเทศ 4.0 และงานมุทิตาจิตประธานหลักสูตร

238 View 02 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61032613
ชื่อกิจกรรม : สัมนาวิชาการบริการสารสนเทศ 4.0 และงานมุทิตาจิตประธานหลักสูตร
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 85 คน
ค่าชั่วโมง : 9 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่20 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่26 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
เวลา : 08.00-22.00
สถานที่ : ห้องประชุม Auditorium 1 และศูนย์ประชุมมาริน
โดย : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:33.170    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
39
จำนวนที่รับ
85

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
11
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
27