0-4372-5437    

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ชุมนุมวรรณศิลป์

296 View 02 สิงหาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61012616
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ชุมนุมวรรณศิลป์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 114 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่02 ส.ค. 2561 - 06 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่02 ก.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561
เวลา : 08.00-16.30
สถานที่ : ศูลป์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : ชุมนุมวรรณศิลป์
โทร : 0862234032

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:34.717    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
7
จำนวนที่รับ
114

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3