0-4372-5437    

โครงการอบรมเรื่องพระราชบัญญัติโรคติดต่อ

322 View 31 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61021609
ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมเรื่องพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 50 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่31 ก.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่03 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-15.30
สถานที่ : ห้องประชุมวิษณุกรรม 2
โดย : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
โทร : 0804197556

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนลินนิภา ศิริสุวรรณ 

ZAP
2019-06-16 23:16:33.827    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
86
จำนวนที่รับ
50

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
62
คณะวิศวกรรมศาสตร์
15
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6
คณะวิทยาการจัดการ
2
คณะนิติศาสตร์
1