0-4372-5437    

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ

326 View 31 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61084607
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่30 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่31 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561
เวลา : 13.00-16.30
สถานที่ : วัดศรีสวัสดิ์
โดย : สโมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
โทร : 0990438380

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:33.577    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
190
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
12
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
คณะวิศวกรรมศาสตร์
6
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
46
คณะวิทยาการจัดการ
27
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
21
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
71
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1