0-4372-5437    

กิจกรรม Big Cleaning Day คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์

205 View 31 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61034611
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม Big Cleaning Day คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 ก.ค. 2561 - 29 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่29 ก.ค. 2561 - 29 ก.ค. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร : 0933769221

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:33.497    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
59
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
58
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1