0-4372-5437    

กิจกรรม Big Cleaning Day วิศวกรรมศาสตร์

228 View 31 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61094106
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม Big Cleaning Day วิศวกรรมศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่10 ก.ค. 2561 - 12 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่12 ก.ค. 2561 - 12 ก.ค. 2561
เวลา : 13.00-16.00
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร : 0651131802

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:32.340    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
107
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
107