0-4372-5437    

กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูสู่อนุรักษ์ไทย (วันเข้าพรรษา)

171 View 31 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61105615
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูสู่อนุรักษ์ไทย (วันเข้าพรรษา)
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 1000 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่20 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่26 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
เวลา : 06.30-06.30
สถานที่ : อาคาร 1 คณะครุศาสตร์
โดย : คณะครุศาสตร์
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:33.340    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
525
จำนวนที่รับ
1000

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
520
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
1