0-4372-5437    

พิธียกน้ำชาถวายตัวเป็นศิษย์

332 View 20 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61035607
ชื่อกิจกรรม : พิธียกน้ำชาถวายตัวเป็นศิษย์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 150 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 ก.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่19 ก.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
เวลา : 06.00-14.00
สถานที่ : หอประชุมยูงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : สาขาวิชาภาษาจีน
โทร : 098 567 4779

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอุไรวรรณ  โปยทอง 

ZAP
2019-06-16 23:16:32.513    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
128
จำนวนที่รับ
150

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
126