0-4372-5437    

ธีไหว้ครูกตัญญุตาบูชาคณาจารย์ และกิจกรรมผูกรักถักสายใยพี่น้องเอกไทยบายศรีสู่ขวัญ

569 View 12 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61036606
ชื่อกิจกรรม : ธีไหว้ครูกตัญญุตาบูชาคณาจารย์ และกิจกรรมผูกรักถักสายใยพี่น้องเอกไทยบายศรีสู่ขวัญ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 425 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่10 ก.ค. 2561 - 12 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่12 ก.ค. 2561 - 12 ก.ค. 2561
เวลา : 08.00-18.00
สถานที่ : ห้องประชุมช่อพะยอม 1
โดย : ชมรมรักษ์ไท
โทร : 0872257973

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพีระล ปัทราช ประธานชมรฯ

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
338
จำนวนที่รับ
425

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
338