0-4372-5437    

พิธีจุดเทียนต้อนรับน้องเข้าสู่สาขาสาธารณสุขชุมชน

632 View 11 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61022608
ชื่อกิจกรรม : พิธีจุดเทียนต้อนรับน้องเข้าสู่สาขาสาธารณสุขชุมชน
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 170 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ก.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่06 ก.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561
เวลา : 16.00-19.00
สถานที่ : ลานกิจกรรมหน้าอาคารสาขาสาธารณสุขชุมชน
โดย : ชมรมสาธารณสุขชุมชน
โทร : 0880319355

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธัญพิชชา  จันดำ ประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 2

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
135
จำนวนที่รับ
170

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
135