0-4372-5437    

ไหว้ครูสาขาสาธารณสุขชุมชน ปีการศึกษา 2560

303,129 View 27 มิถุนายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60025506
ชื่อกิจกรรม : ไหว้ครูสาขาสาธารณสุขชุมชน ปีการศึกษา 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 350 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่27 มิ.ย. 2560 - 29 มิ.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่29 มิ.ย. 2560 - 29 มิ.ย. 2560
เวลา : 08.00-12.00
สถานที่ : ห้องประชุมพระวิศนุกรม
โดย : หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
โทร : 098-632-7549

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม
    - ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน
    -ไหว้ครูสาขา
    -บายศรีสู่ขวัญ


หน่วยกิจกรรม = 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
203
จำนวนที่รับ
350

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203