0-4372-5437    

พิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญน้องพี่สาธารณสุขชุมชน

711 View 11 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61026607
ชื่อกิจกรรม : พิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญน้องพี่สาธารณสุขชุมชน
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่10 ก.ค. 2561 - 12 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่12 ก.ค. 2561 - 12 ก.ค. 2561
เวลา : 08.00-13.00
สถานที่ : ห้องประชุมวิษณุกรรม 1 อาคาร 37
โดย : ชมรมสาธารณสุขชุมชน
โทร : 0880319355

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธัญพิชชา จันดา  ประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 2

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
258
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
258