0-4372-5437    

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ตุ้มโฮมชาว CTC

638 View 10 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61062601
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ตุ้มโฮมชาว CTC
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 9 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ก.ค. 2561 - 05 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่05 ก.ค. 2561 - 05 ก.ค. 2561
เวลา : 08.00-22.00
สถานที่ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย : สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
โทร : 0956589386

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  อาจารย์นราธิป  ทองปาน  อาจารย์ที่ปรึกษา

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
32
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
32