0-4372-5437    

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์

512 View 10 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61092604
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 800 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ก.ค. 2561 - 10 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่01 ก.ค. 2561 - 09 ก.ค. 2561
เวลา : 17.00-19.00
สถานที่ : อาคารศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท้องถิ่น
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร : 0651131802

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวัชระ  แสนวงศ์  นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
246
จำนวนที่รับ
800

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
244
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
2