0-4372-5437    

โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

572 View 09 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61102611
ชื่อกิจกรรม : โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 1000 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่09 ก.ค. 2561 - 20 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่09 ก.ค. 2561 - 20 ก.ค. 2561
เวลา : 19.00-19.30
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : กองพัฒนานักศึกษา
โทร : 0870348480

รายละเอียดเพิ่มเติม

1.มวยไทย-สนามมวยเวทียอดยิ่ง


2.แอโรบิค-อาคารกิจกานักศึกษา


3.วิ่งเพื่อสุขภาพ-สนามอรุณปรีดีดิลก

ZAP
2019-06-16 23:16:32.670    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
116
จำนวนที่รับ
1000

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
73
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15
คณะวิทยาการจัดการ
2
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
คณะนิติศาสตร์
3
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
4