0-4372-5437    

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และบายศรีสู่ขวัญสาขาวิชาฟิสิกส์

696 View 07 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61016611
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และบายศรีสู่ขวัญสาขาวิชาฟิสิกส์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 150 คน
ค่าชั่วโมง : 9 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่05 ก.ค. 2561 - 07 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่07 ก.ค. 2561 - 07 ก.ค. 2561
เวลา : 08.00-22.00
สถานที่ : หอประชุมยูงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
โทร : 0895774050

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเจตน์ชยุตม์ ปรินแดน  ประธานชุมนุมฟิสิกส์สัมพันธลักษณ์

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
0
จำนวนที่รับ
150

สรุปข้อมูลการสมัคร