0-4372-5437    

กิจกรรมสิงห์วรุณร่วมใจรับน้องใหม่สร้างสรรค์

661 View 07 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61082604
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสิงห์วรุณร่วมใจรับน้องใหม่สร้างสรรค์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 150 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ก.ค. 2561 - 07 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่04 ก.ค. 2561 - 07 ก.ค. 2561
เวลา : 17.00-19.00
สถานที่ : อาคารหลักสูตรรัฐศาสตร์ และสนาม 1
โดย : ชุมนุมรัฐศาสตร์
โทร : 0630466053

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายณัฐพล  โทสมบูรณ์    คณะกรรมการชุมนุมรัฐศาสตร์

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
103
จำนวนที่รับ
150

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
103