0-4372-5437    

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ช่างอุตสาหกรรม

573 View 06 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61092603
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ช่างอุตสาหกรรม
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 120 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ก.ค. 2561 - 02 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่02 ก.ค. 2561 - 02 ก.ค. 2561
เวลา : 08.00-12.00
สถานที่ : ศูนย์ซ่อมบำรุง อาคาร 19 และอาคาร 37 คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย : สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร : 0953190746

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
51
จำนวนที่รับ
120

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์
50