0-4372-5437    

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์

518 View 06 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61092101
ชื่อกิจกรรม : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 130 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่10 มิ.ย. 2561 - 11 มิ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่11 มิ.ย. 2561 - 11 มิ.ย. 2561
เวลา : 07.00-18.00
สถานที่ : ห้องประชุมวิษณุกรรม 2
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร : 0651131802

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
51
จำนวนที่รับ
130

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
51