0-4372-5437    

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ เลือด รปศ.

488 View 04 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61082603
ชื่อกิจกรรม : โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ เลือด รปศ.
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 110 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ก.ค. 2561 - 02 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่02 ก.ค. 2561 - 02 ก.ค. 2561
เวลา : 13.00-16.00
สถานที่ : อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ
โดย : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ตร์
โทร : 0929572819

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวปนัดดา แย้มทับ ประธานชรมรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
86
จำนวนที่รับ
110

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
86