0-4372-5437    

โครงการพัฒนาให้มีคุณธรรมและคุณภาพตามความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ (รับน้องสาขา)

757 View 27 มิถุนายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60045107
ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาให้มีคุณธรรมและคุณภาพตามความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ (รับน้องสาขา)
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 300 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่22 มิ.ย. 2560 - 24 มิ.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2560 - 24 มิ.ย. 2560
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : อาคาร 34
โดย : คณะวิทยาการจัดการ
โทร : 062-140-8078

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
275
จำนวนที่รับ
300

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ
275