0-4372-5437    

กิจกรรมรับน้องวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์

644 View 02 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61022605
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมรับน้องวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 600 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่02 ก.ค. 2561 - 07 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่07 ก.ค. 2561 - 07 ก.ค. 2561
เวลา : 08.00-12.00
สถานที่ : ลานอเนกประสงค์ หน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร : 0630244663

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
347
จำนวนที่รับ
600

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
347