0-4372-5437    

Big Cleaning Day ต้อนรับน้องใหม่สา-สุข สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

725 View 02 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61024603
ชื่อกิจกรรม : Big Cleaning Day ต้อนรับน้องใหม่สา-สุข สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 170 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่02 ก.ค. 2561 - 07 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่07 ก.ค. 2561 - 07 ก.ค. 2561
เวลา : 07.00-16.00
สถานที่ : อาคาร 23 และอาคาร 12 สาขาสาธารณะสุขชุมชน
โดย : ชุมรมสาธารณสุขชุมชน
โทร : 0880319355

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
130
จำนวนที่รับ
170

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
130