0-4372-5437    

กิจกรรมรับน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ

757 View 02 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61042104
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมรับน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่02 ก.ค. 2561 - 07 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่07 ก.ค. 2561 - 07 ก.ค. 2561
เวลา : 07.00-15.00
สถานที่ : อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
โทร : 0969192616

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
353
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ
353