0-4372-5437    

กิจกรรมแรกพบและเปิดบ้านครู สังคมศึกษา

1,441 View 02 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61012606
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมแรกพบและเปิดบ้านครู สังคมศึกษา
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่02 ก.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่06 ก.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561
เวลา : 08.30-18.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ชั้นล่าง)
โดย : ชุมนุมสังคมเพื่อสังคม
โทร : 0956617473

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
93
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
93