0-4372-5437    

ทำบุญคณะวิทยาการจัดการ

709 View 02 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61045102
ชื่อกิจกรรม : ทำบุญคณะวิทยาการจัดการ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่02 ก.ค. 2561 - 05 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่05 ก.ค. 2561 - 05 ก.ค. 2561
เวลา : 06.00-10.00
สถานที่ : อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
โทร : 0969192616

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
288
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ
288