0-4372-5437    

กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ร่วมใจมั่นสู่ชมรมรักษ์ไท

708 View 02 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61012605
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ร่วมใจมั่นสู่ชมรมรักษ์ไท
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 120 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ก.ค. 2561 - 07 ก.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่02 ก.ค. 2561 - 07 ก.ค. 2561
เวลา : 16.00-18.30
สถานที่ : ลานกิจกรรม อาคาร 36
โดย : ชมรมรักษ์ไท
โทร : 0872257973

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
108
จำนวนที่รับ
120

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
108