0-4372-5437    

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ

453 View 02 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61041101
ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่10 มิ.ย. 2561 - 12 มิ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่12 มิ.ย. 2561 - 12 มิ.ย. 2561
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
โทร : 0969192616

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
250
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ
250