0-4372-5437    

จิตอาสาช่วยงานกิจกรรม EMS Plan Rally 2018

411 View 28 มิถุนายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61304606
ชื่อกิจกรรม : จิตอาสาช่วยงานกิจกรรม EMS Plan Rally 2018
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 15 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่20 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่22 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 08.00-20.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : กองพัฒนานักศึกษา
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
0
จำนวนที่รับ
15

สรุปข้อมูลการสมัคร