0-4372-5437    

อบรมเชิงวิชาการจิตวิญญาความเป็นครู และครูไทยในศตวรรษที่21

606 View 25 มิถุนายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61012604
ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงวิชาการจิตวิญญาความเป็นครู และครูไทยในศตวรรษที่21
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 710 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 มิ.ย. 2561 - 25 มิ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่25 มิ.ย. 2561 - 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 08.30-15.30
สถานที่ : ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน
โดย : คณะครุศาสตร์
โทร : 0958670237

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายคมสันต์  แสงเกษม นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
587
จำนวนที่รับ
710

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
587