0-4372-5437    

กิจกรรมสวดมนต์รวมใจประจำสัปดาห์

548 View 20 มิถุนายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61035606
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสวดมนต์รวมใจประจำสัปดาห์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 30 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่20 มิ.ย. 2561 - 23 มิ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่25 มิ.ย. 2561 - 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 18.00-19.30
สถานที่ : ชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 4
โดย : ชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ
โทร : 0824973657

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณัฐมล  ดำรงแดน รองประธานชมรมฯ


หน่วยกิจกรรม = 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
5
จำนวนที่รับ
30

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
คณะนิติศาสตร์
1