0-4372-5437    

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

466 View 18 มิถุนายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61081602
ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 250 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่18 มิ.ย. 2561 - 19 มิ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่19 มิ.ย. 2561 - 19 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์
โดย : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ตร์
โทร : 082116114

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชนายุส พรหมพิลา นายกสโมสรนักศึกษาคระรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
99
จำนวนที่รับ
250

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
99