0-4372-5437    

โครงการอบรมประกันคุณภาพ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

391 View 15 มิถุนายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61081601
ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมประกันคุณภาพ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 76 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 มิ.ย. 2561 - 16 มิ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่16 มิ.ย. 2561 - 16 มิ.ย. 2561
เวลา : 08.00-16.30
สถานที่ : ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์
โดย : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ตร์
โทร : 092-116-1144

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชนายุส พรหมพิลา  นายกสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

ZAP
2019-06-16 23:16:27.780    58.8.30.183
QyfQU
2021-01-11 01:00:17.207    213.139.229.5 Medicines information leaflet. Long-Term Effects. can i order prednisone without prescription in the USA. Some what you want to know about drug. Get now. Actual about medicament. Best news about meds. Actual what you want to know about pills. 63cc0bd

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
65
จำนวนที่รับ
76

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
65