0-4372-5437    

โครงการอบรมประกันคุณภาพ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

304 View 15 มิถุนายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61081601
ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมประกันคุณภาพ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 76 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 มิ.ย. 2561 - 16 มิ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่16 มิ.ย. 2561 - 16 มิ.ย. 2561
เวลา : 08.00-16.30
สถานที่ : ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์
โดย : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ตร์
โทร : 092-116-1144

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชนายุส พรหมพิลา  นายกสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

ZAP
2019-06-16 23:16:27.780    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
65
จำนวนที่รับ
76

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
65