0-4372-5437    

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

564 View 12 มิถุนายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61032101
ชื่อกิจกรรม : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 500 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่12 มิ.ย. 2561 - 13 มิ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่13 มิ.ย. 2561 - 13 มิ.ย. 2561
เวลา : 08.00-15.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร : 0933769221

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
472
จำนวนที่รับ
500

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
472