0-4372-5437    

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

579 View 12 มิถุนายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61022602
ชื่อกิจกรรม : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 270 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่12 มิ.ย. 2561 - 13 มิ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่13 มิ.ย. 2561 - 13 มิ.ย. 2561
เวลา : 08.00-17.00
สถานที่ : ห้องประชุมวิษณุกรรม 1 อาคาร 37
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร : 0630244663

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภานุพงษ์ จ้อยบุญมี นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
162
จำนวนที่รับ
270

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
162