0-4372-5437    

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์

602 View 07 มิถุนายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61012603
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 500 คน
ค่าชั่วโมง : 30 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่30 พ.ค. 2561 - 08 มิ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่30 พ.ค. 2561 - 08 มิ.ย. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ชั้น 1 อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
โทร : 095-867-0237

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายคมสันต์  แสงเกษม  นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์


หน่วยกิจกรรม = 30 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1
จำนวนที่รับ
500

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1