0-4372-5437    

ทำบุญตักบาตรต้อนรับน้องใหม่

480 View 05 มิถุนายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61025601
ชื่อกิจกรรม : ทำบุญตักบาตรต้อนรับน้องใหม่
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 250 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 มิ.ย. 2561 - 04 มิ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่04 มิ.ย. 2561 - 04 มิ.ย. 2561
เวลา : 08.00-16.30
สถานที่ : อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร : 0630244663

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภานุพงศ์  จ้อยบุญมี นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
139
จำนวนที่รับ
250

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
139