0-4372-5437    

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาความสามารถพิเศษ

523 View 21 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61304602
ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาความสามารถพิเศษ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 50 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่21 พ.ค. 2561 - 23 พ.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่22 พ.ค. 2561 - 23 พ.ค. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ห้องชมรมทูบีนับเบอร์วัน อาคารศูนย์แทพย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์และสมาคมศิษย์เก่า
โดย : ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกัญญารัตน์ โหราจันทร์ ประธานชมรมทูบีนับเบอร์วัน


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
6
จำนวนที่รับ
50

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
5
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1