0-4372-5437    

ต้อนรับนักศึกษาใหม่

589 View 03 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61022601
ชื่อกิจกรรม : ต้อนรับนักศึกษาใหม่
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่03 พ.ค. 2561 - 05 พ.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่05 พ.ค. 2561 - 05 พ.ค. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ลานกิจกรรมอาคาร 10
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
0
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร