0-4372-5437    

กิจกรรมคัดเลือกผู้นำเชียร์ คณะครุศาสตร์

75 View 05 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 64012112
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมคัดเลือกผู้นำเชียร์ คณะครุศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่05 พ.ย. 2564 - 07 พ.ย. 2564
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2564
วันที่ : วันที่06 พ.ย. 2564 - 07 พ.ย. 2564
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคาร1
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
โทร : 0611099877

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
12
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
12