0-4372-5437    

กิจกรรมประกวดดาวเดือน และดาวเทียม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 View 15 ตุลาคม 2564

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 64022603
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมประกวดดาวเดือน และดาวเทียม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 300 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ต.ค. 2564 - 01 ต.ค. 2564
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2564
วันที่ : วันที่01 ต.ค. 2564 - 01 ต.ค. 2564
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร : 0953295985

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
114
จำนวนที่รับ
300

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
114