0-4372-5437    

โครงการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ คำสุภาพ คำแรง คำหยาบ คำติดปาก มิติการเปลี่ยนแปลง

20 View 05 ตุลาคม 2564

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 64031607
ชื่อกิจกรรม : โครงการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ คำสุภาพ คำแรง คำหยาบ คำติดปาก มิติการเปลี่ยนแปลง
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 160 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 ก.ย. 2564 - 01 ต.ค. 2564
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2564
วันที่ : วันที่30 ก.ย. 2564 - 01 ต.ค. 2564
เวลา : 13.00-16.00
สถานที่ : ห้องประชุมช่อพยอม 2 อาคาร 36
โดย : หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
โทร : 0987044841

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
7
จำนวนที่รับ
160

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7