0-4372-5437    

โครงการเตรียมพร้อมปรับตัวรับมือในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ให้ห่างไกล Covid - 19

96 View 04 ตุลาคม 2564

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 64031606
ชื่อกิจกรรม : โครงการเตรียมพร้อมปรับตัวรับมือในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ให้ห่างไกล Covid - 19
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 300 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่18 ต.ค. 2564 - 18 ต.ค. 2564
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2564
วันที่ : วันที่18 ต.ค. 2564 - 18 ต.ค. 2564
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์
โดย : สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โทร : 0959671479

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
54
จำนวนที่รับ
300

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
53