0-4372-5437    

นิทรรศการโรคระบาดตามฤดูการ

570 View 06 มีนาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60021622
ชื่อกิจกรรม : นิทรรศการโรคระบาดตามฤดูการ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 70 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่06 ม.ค. 2561 - 06 ม.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่06 ม.ค. 2561 - 06 ม.ค. 2561
เวลา : 8.00-16.00
สถานที่ : สาขาสาธารณสุุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
โทร : 0883291933

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสไบแพร กาฬแสง นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
55
จำนวนที่รับ
70

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
53
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1