0-4372-5437    

การจัดการแข่งขันเทควันโด ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มรม.

787 View 21 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 63302623
ชื่อกิจกรรม : การจัดการแข่งขันเทควันโด ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มรม.
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 50 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 พ.ย. 2563 - 21 พ.ย. 2563
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2563
วันที่ : วันที่20 พ.ย. 2563 - 21 พ.ย. 2563
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : กองพัฒนานักศึกษา
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
13
จำนวนที่รับ
50

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
13