0-4372-5437    

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่สาธารณสุขชุมชน

540 View 06 มีนาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60022618
ชื่อกิจกรรม : โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่สาธารณสุขชุมชน
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 320 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ม.ค. 2561 - 03 ม.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่03 ม.ค. 2561 - 03 ม.ค. 2561
เวลา : 07.30-16.00
สถานที่ : โรงอาหารชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
โทร : 0913683035

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปริญญา ใจจุลละ ประธานนักศึกษาสาขา รุ่น 8


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
133
จำนวนที่รับ
320

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
133