0-4372-5437    

โครงการสุขภาพจิตและการบำบัดสุขภาพจิต

523 View 06 มีนาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60021617
ชื่อกิจกรรม : โครงการสุขภาพจิตและการบำบัดสุขภาพจิต
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 120 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่06 ม.ค. 2561 - 07 ม.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่07 ม.ค. 2561 - 07 ม.ค. 2561
เวลา : 10.00-16.30
สถานที่ : สาขาสาธารณสุุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์อดิศักดิ์ พละสาร อาจารย์ที่ปรึกษา


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
37
จำนวนที่รับ
120

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2