0-4372-5437    

โครงการปิดคลาสสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

784 View 26 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60026111
ชื่อกิจกรรม : โครงการปิดคลาสสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 600 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่26 ก.พ. 2561 - 26 ก.พ. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่26 ก.พ. 2561 - 26 ก.พ. 2561
เวลา : 17.00-23.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : สโมรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร : 0934789997

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนพล  พิลาหอม  คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
272
จำนวนที่รับ
600

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
272