0-4372-5437    

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ

683 View 26 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60022610
ชื่อกิจกรรม : โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 300 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่26 ก.พ. 2561 - 26 ก.พ. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่26 ก.พ. 2561 - 26 ก.พ. 2561
เวลา : 08.30-12.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร : 0934789997

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอิทธิกร  ไชยมุงคุณ  นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


หน่วยกิจกรรม = 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
76
จำนวนที่รับ
300

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
74
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
1